Căn Hộ Và Dịch Vụ

Luxury house Quận 3

Luxury house Quận 3

Giảm đến 20% cho hợp đồng dài hạn
Giá từ 2.000.000đ

2 căn hộ

43 Nguyễn Bá Tòng, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
CityHouse Office - Cao Thắng Quận 3

CityHouse Office - Cao Thắng Quận 3

Giảm đến 20% cho hợp đồng dài hạn
Giá từ 568.000đ

3 căn hộ căn hộ

43 Nguyễn Bá Tòng, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
CityHouse Office - Cao Thắng Quận 3

CityHouse Office - Cao Thắng Quận 3

Giảm đến 20% cho hợp đồng dài hạn
Giá từ 568đ

3 căn hộ căn hộ

43 Nguyễn Bá Tòng, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
CityHouse Office - Cao Thắng Quận 3

CityHouse Office - Cao Thắng Quận 3

Giảm đến 20% cho hợp đồng dài hạn
Giá từ 568.000đ

3 căn hộ căn hộ

43 Nguyễn Bá Tòng, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
CityHouse Office - Cao Thắng Quận 3

CityHouse Office - Cao Thắng Quận 3

Giảm đến 20% cho hợp đồng dài hạn
Giá từ 568.000đ

3 căn hộ căn hộ

43 Nguyễn Bá Tòng, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
CityHouse Office - Cao Thắng Quận 3

CityHouse Office - Cao Thắng Quận 3

Giảm đến 20% cho hợp đồng dài hạn
Giá từ 568.000đ

3 căn hộ căn hộ

43 Nguyễn Bá Tòng, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh